โรงเรียนคาทอริก
แบบทดสอบมาตรฐาน
เพื่อเตรียมสอบเข้า
ชั้นประถมศึกษาาปีที่ 1
 
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
แบบทดสอบมาตรฐาน
เพื่อเตรียมสอบเข้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ
แบบทดสอบมาตรฐาน
เพื่อเตรียมสอบเข้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
โรงเรียนสาธิต มศว.ปสม.
แบบทดสอบมาตรฐาน
เพื่อเตรียมสอบเข้า
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
 

อัตราค่าบริการ แนวข้อสอบเข้า ป.1 Online


 •   แนวข้อสอบ ป.1 รร.ชั้นนำ
    มากกว่า 2500-3000 ข้อ
    แนวข้อสอบเก่า 10 พ.ศ.
    อัปเดทข้อสอบปี 66
    ทำข้อสอบได้ 12 เดือน
    แจ้งผลคะแนนทาง e-Mail
    รองรับทุกอุปกรณ์มือถือ

 •   แนวข้อสอบ สาธิตจุฬาฯ
    มากกว่า 2500-3000 ข้อ
    แนวข้อสอบเก่า 10 พ.ศ.
    อัปเดทข้อสอบปี 66
    ทำข้อสอบได้ 12 เดือน
    แจ้งผลคะแนนทาง e-Mail
    รองรับทุกอุปกรณ์มือถือ

 •   แนวข้อสอบ สาธิตเกษตรฯ
    มากกว่า 2500-3000 ข้อ
    แนวข้อสอบเก่า 10 พ.ศ.
    อัปเดทข้อสอบปี 66
    ทำข้อสอบได้ 12 เดือน
    แจ้งผลคะแนนทาง e-Mail
    รองรับทุกอุปกรณ์มือถือ

 •   แนวข้อสอบ สาธิต มศว.
    มากกว่า 2500-3000 ข้อ
    แนวข้อสอบเก่า 10 พ.ศ.
    อัปเดทข้อสอบปี 66
    ทำข้อสอบได้ 12 เดือน
    แจ้งผลคะแนนทาง e-Mail
    รองรับทุกอุปกรณ์มือถือ
ABC Book
ABC Book
School Books
School Books
Colored Pencils
Colored Pencils
Soft Toy Hippo
Soft Toy Hippo
Crayons
Crayons
Arranging Letters
Arranging Letters
Paper Cut-Outs
Paper Cut-Outs
Grab Your Letters
Grab Your Letters
Previous Next