ข้อสอบเข้า ป.1 สาธิตเกษตรฯ นั้น จะเป็นแนวข้อสอบ ประเภทการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาของโจทย์ที่ซับซ้อนพอสมควร ครอบคลุมเนื้อหาที่ค่อนข้างกว้าง น้องๆ ต้องมีความรู้รอบตัวในระดับที่ดี บางปีข้อสอบยาก โดยเฉพาะวิชาทางคณิตศาสตร์ และเชาว์ น้องๆที่มีความตั้งใจสอบเข้าที่สาธิตเกษตร ควรฝึกฝนทำแบบฝึกหัดที่มีความหลากหลาย