โรงเรียนคาทอริก
แบบทดสอบมาตรฐาน
เพื่อเตรียมสอบเข้า
ชั้นประถมศึกษาาปีที่ 1
 
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
แบบทดสอบมาตรฐาน
เพื่อเตรียมสอบเข้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ
แบบทดสอบมาตรฐาน
เพื่อเตรียมสอบเข้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
โรงเรียนสาธิต มศว.ปสม.
แบบทดสอบมาตรฐาน
เพื่อเตรียมสอบเข้า
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
 

อัตราค่าบริการ แนวข้อสอบเข้า ป.1 Online


 •   แนวข้อสอบ ป.1 รร.ชั้นนำ
    มากกว่า 2500-3000 ข้อ
    แนวข้อสอบเก่า 10 พ.ศ.
    อัปเดทข้อสอบปี 66
    ทำข้อสอบได้ 12 เดือน
    แจ้งผลคะแนนทาง e-Mail
    รองรับทุกอุปกรณ์มือถือ

 •   แนวข้อสอบ สาธิตจุฬาฯ
    มากกว่า 2500-3000 ข้อ
    แนวข้อสอบเก่า 10 พ.ศ.
    อัปเดทข้อสอบปี 66
    ทำข้อสอบได้ 12 เดือน
    แจ้งผลคะแนนทาง e-Mail
    รองรับทุกอุปกรณ์มือถือ

 •   แนวข้อสอบ สาธิตเกษตรฯ
    มากกว่า 2500-3000 ข้อ
    แนวข้อสอบเก่า 10 พ.ศ.
    อัปเดทข้อสอบปี 66
    ทำข้อสอบได้ 12 เดือน
    แจ้งผลคะแนนทาง e-Mail
    รองรับทุกอุปกรณ์มือถือ

 •   แนวข้อสอบ สาธิต มศว.
    มากกว่า 2500-3000 ข้อ
    แนวข้อสอบเก่า 10 พ.ศ.
    อัปเดทข้อสอบปี 66
    ทำข้อสอบได้ 12 เดือน
    แจ้งผลคะแนนทาง e-Mail
    รองรับทุกอุปกรณ์มือถือ

This module displays a list of categories from one parent category. Help

ABC Book
ABC Book
School Books
School Books
Colored Pencils
Colored Pencils
Soft Toy Hippo
Soft Toy Hippo
Crayons
Crayons
Arranging Letters
Arranging Letters
Paper Cut-Outs
Paper Cut-Outs
Grab Your Letters
Grab Your Letters
Previous Next