ในการสอบเข้าสาธิต ป.1 ผู้ปกครอง ต้องเตรียมตัวลูกๆตั้งแต่ อ.1 หรือ อ.2 เป็นอย่างช้า แต่ถ้ามาเตรียมเอาช่วง อ.3 อาจจะทำให้น้องไม่พร้อมที่จะเข้าแข่งขันกับเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมมาอย่างดี ดังนั้นก่อนอื่นต้องดูตารางเปรียบเทียบอายุ เพื่อให้สามารถวางแผนกำหนดการเตรียมความพร้อมให้น้องก่อน โดยเด็กบางคนสามารถสอบได้หลายสนาม แต่บางคนก็จะสอบได้เพียงสนามเดียว


โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาธิตเกษตรฯ)

เกิดระหว่างวันที่ วันที่สอบ วันประกาศผล รับเข้าศึกษาในชั้น สมัคร/ผลสอบ
16 ธ.ค. 2552 - 15 ธ.ค. 2553 15 มี.ค. 2559 27 มี.ค. 2559  ประถมศึกษาปีที่ 1  Link1/Link2
16 ธ.ค. 2553 - 15 ธ.ค. 2554 21 มี.ค. 2560 2 เม.ย. 2560  ประถมศึกษาปีที่ 1 KUS60/Link2
16 ธ.ค. 2554 - 15 ธ.ค. 2555 ... มี.ค. 2561  ... 2561  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
16 ธ.ค. 2555 - 15 ธ.ค. 2556 ... มี.ค. 2562  ... 2562  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
16 ธ.ค. 2556 - 15 ธ.ค. 2557 ... มี.ค. 2563  ... 2563  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
16 ธ.ค. 2557 - 15 ธ.ค. 2558 ... มี.ค. 2564  ... 2564  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
16 ธ.ค. 2558 - 15 ธ.ค. 2559 ... มี.ค. 2565  ... 2565  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาธิตจุฬาฯ)

เกิดระหว่างวันที่ วันที่สอบ วันประกาศผล รับเข้าศึกษาในชั้น สมัคร/ผลสอบ
1 ธ.ค. 2552 - 30 พ.ย. 2553 15 มี.ค. 2559 23 มี.ค. 2559  ประถมศึกษาปีที่ 1  Link1/Link2
1 ธ.ค. 2553 - 30 พ.ย. 2554 21 มี.ค. 2560 27 มี.ค. 2560  ประถมศึกษาปีที่ 1 CUD60/Link2
1 ธ.ค. 2554 - 30 พ.ย. 2555 ... มี.ค. 2561  ... 2561  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
1 ธ.ค. 2555 - 30 พ.ย. 2556 ... มี.ค. 2562  ... 2562  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
1 ธ.ค. 2556 - 30 พ.ย. 2557 ... มี.ค. 2563  ... 2563  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
1 ธ.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2558 ... มี.ค. 2564  ... 2564  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
1 ธ.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2559 ... มี.ค. 2565  ... 2565  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (สาธิตประสานมิตร)

เกิดระหว่างวันที่ วันที่สอบ วันประกาศผล รับเข้าศึกษาในชั้น สมัคร/ผลสอบ
1 มิ.ย. 2553 - 31 พ.ค. 2554 15 มี.ค. 2559 22 มี.ค. 2559  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3)  Link1/Link2
1 มิ.ย. 2554 - 31 พ.ค. 2555 21 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2560  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3) Link1/Link2
1 มิ.ย. 2555 - 31 พ.ค. 2556 ... มี.ค. 2561  ... 2561  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3) Link1/Link2
1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557 ... มี.ค. 2562  ... 2562  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3) Link1/Link2
1 มิ.ย. 2557 - 31 พ.ค. 2558 ... มี.ค. 2563  ... 2563  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3) Link1/Link2
1 มิ.ย. 2558 - 31 พ.ค. 2559 ... มี.ค. 2564  ... 2564  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3) Link1/Link2
1 มิ.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2560 ... มี.ค. 2565  ... 2565  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3) Link1/Link2