น้องๆที่ตั้งใจสอบเข้า สาธิตประสานมิตร ชั้นอนุบาล 3 ในการเตรียมความพร้อมนั้น คุณพ่อคุณแม่ ต้องหมั่นฝึกฝนลูกในเรื่องของสมาธิในการฟัง การฟังนิทาน เรื่องเล่า เหตุการณ์ต่าง และตอบคำถามหลังจากฟังจบ จะช่วยได้มาก ข้อสอบมักจะออกในแนวเดียวกับสาธิตจุฬาฯ แต่ความซับซ้อนน้อยกว่า โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ความรู้ทั่วไป และความถนัด